βοήθεια για εργασίες σε γαλλικά και αγγλικά. (Unpublished)

Submitted by Member 38 on 3-Dec-2016

1.Προσφέρω βοήθεια σε μαθητές γυμνασίου λυκείου σε σχολικές ή φροντιστηριακές εργασίες σε αγγλικά και γαλλικά.

2. Μεταφράσεις από ελληνικά σε γαλλικά και αγγλικά. Επίσης σε αγγλικά σε γαλλικά.


Expiring: 3 12 2017