Μαθήματα Αγγλικών (Unpublished)

Submitted by Member 34 on 13-Oct-2016

Προσφέρω μαθήματα Αγγλικών σε παιδιά ηλικίας 6-12 ετών και σε ενήλικες που θέλουν να βελτιώσουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο. Δεν αναλαμβάνω προετοιμασία για διπλώματα.


Expiring: 13 10 2017