Συμβουλές οργάνωσης και ανάπτυξης δράσεων αλληλεγγύης (Unpublished)

Submitted by Member 13 on 12-Oct-2016

προσφέρω εθελοντική εργασία σε κοινωνικές ευπαθείς ομάδες κάθε ηλικίας , συμβουλές οργάνωσης και ανάπτυξης δράσεων αλληλεγγύης 

 


Expiring: 12 10 2017