Πως θα ξεκινήσετε

Όποιος ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει την Τράπεζα Χρόνου Βριλησσίων θα πρέπει πρώτα να δημιουργήσει ένα λογαριασμός σε αυτή. Για το σκοπό αυτό θα επιλέξει «Δημιουργία Νέου Λογαριασμού» από την δεξιά στήλη του μενού επισκέπτη και θα καταχωρίσει τα στοιχεία που του ζητούνται (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τόπο κατοικίας κτλ). Τα στοιχεία αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην επιτροπή διαχείρισης της Τράπεζας, η οποία και τα εγκρίνει. Ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει ένα μήνυμα με οδηγίες για την απόκτηση του προσωπικού κωδικού του. Με τον κωδικό αυτό και το όνομα του αποκτά  πρόσβαση στην Τράπεζα Χρόνου.

Ο νέος χρήστης ξεκινά με 0 ώρες στο λογαριασμό του και έχει την δυνατότητα να ξοδέψει μέχρι 100 ώρες (-100) για αγορά προσφορών καθώς να εισπράξει μέχρι 100 ώρες (+100) από την εξυπηρέτηση ζητήσεων (από υπηρεσίες δηλαδή που προσφέρει ο ίδιος). Σε περίπτωση που προσφέρει υπηρεσίες ο λογαριασμός του πιστώνεται με το συμφωνηθέν ποσό ωρών. Αντίστοιχα όταν λαμβανει υπηρεσίες, χρεώνεται με το αντίστοιχο ποσό ωρών. Ο χρήστης μπορεί να δει την κατάσταση του λογαριασμού του επιλέγοντας «Ο Λογαριασμός μου» από την δεξιά στήλη του κεντρικού μενού.

Ο χρήστης μπορεί να κοινοποιήσει τις προσφορές ή τις ανάγκες του χρησιμοποιώντας τις επιλογές «Εγγραφή Προσφοράς» και «Εγγραφή Ζήτησης» από την δεξιά στήλη του κεντρικού μενού. Στις προσφορές μπορεί να δηλώσει τι μπορεί να προσφέρει (π.χ. μαθήματα αγγλικών), εντάσσοντας το σε μια κατηγορία (Εκπαίδευση και Ξένες Γλώσσες). Αντίστοιχα στις ζητήσεις μπορεί να δηλώσει τι έχει ανάγκη.

Ο ενδιαφερόμενος για μια υπηρεσία μπορεί να την επιλέξει από τις «Προσφορές» και να επικοινωνήσει ηλεκτρονικά με τον προσφέροντα. Εφόσον συμφωνήσουν στο τίμημα (σε ώρες), ο προσφέρων εκτελεί την υπηρεσία. Ο χρήστης που έχει λάβει την υπηρεσία πληρώνει το συμφωνηθέν ποσό των ωρών, επιλέγοντας το «Πλήρωσε για αυτό». Ο προσφέρων την υπηρεσία ειδοποιείται και αποδέχεται την πληρωμή. Όταν εγκριθεί η συναλλαγή και από τα δύο μέρη, ο λογαριασμός του προσφέροντος πιστώνεται με το ποσό των ωρών που αφαιρείται από τον λαμβάνοντα την υπηρεσία. Αντίστοιχα σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ικανοποιήσει μια ζήτηση, ζητά να εισπράξει το συμφωνηθέν ποσό.  

Η επικοινωνία των δύο χρηστών που πραγματοποιούν μια συναλλαγή γίνεται ηλεκτρονικά μέσα από την πλατφόρμα της Τράπεζας Χρόνου. Βέβαια είναι στην ευχέρεια και στην ευθύνη των συναλλασσόμενων να ανταλλάξουν στοιχεία επικοινωνίας ειδικά αν η υπηρεσία πρέπει να προσφερθεί επιτόπου.

Οι χρήστες μπορούν να δουν τις συναλλαγές που έχουν υλοποιηθεί με την επιλογή «Συναλλαγές». Μπορούν ακόμα να ενημερωθούν για κάποια στοιχεία του συναλλασσόμενου (τι έχει προσφέρει, τι έχει ζητήσει) από τον λογαριασμό του καθώς και να σχολιάσουν τις υπηρεσίες του. Οι χρήστες έχουν πολλές επιλογές για την ενημέρωση τους από την επιτροπή διαχείρισης της Τράπεζας Χρόνου καθώς και από τον ΟΚΠΑ (νέα, φωτογραφίες, κείμενα, προσεχείς εκδηλώσεις) καθώς επίσης και δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω της επιλογής «Επικοινωνία».